Meld deg på

Seminar

 Full gjenopprettelse.
Ånd, sjel og legemet


    Mer informasjon!

Uke 1 Sannheter om Gud

Velkommen til første uke av nettbibelskolen.

Undervisnings uken finner du lengre ned på denne siden! 

Å kjenne Gud

I første delan av denne skolen vil jeg snakke litt om hvem Gud er.

Mange har et negativt bilde av Gud. De tror at han er ute etter oss for å dømme oss, og finne feil med oss, men det er ikke slik.
Denne undervisningen er veldig viktig, og legger grunnlaget for alt det jeg skal undervise videre.

Dette er også grunnlaget for ditt kristenliv. Hvis du for eksempel tror at Gud er sint på deg, ikke liker deg eller til og med hater deg for ting du har gjort, vil du heller ikke sette din lit til Ham. Du vil sannsynligvis begynne å gjøre opprør mot Ham.
Jeg tror at grunnen til at så mange i Norge i dag ikke vil tro på Gud, og gjør opprør mot ham, er fordi de har et bilde av en Gud som er ute etter dem for å straffe dem. Vi kristne har dessverre vært flinke til å male et slikt bilde av Gud, fordi vi selv ikke har hatt et rett bilde av Gud. Men gjennom denne undervisningen så er mitt ønske at slike negative tanker om Gud kan bli revet ned.

Denne uken vil jeg belyse følgende sannheter: Gud har behag i deg, Gud er ikke sint på deg, Gud fordømmer deg ikke, Gud er rettferdig og Gud har tilgitt deg.

Ukens bibelvers å kunne utenat er følgende:

5M 32:4
4 Klippen! Fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han.

Ekstern undervisning om samme tema (på engelsk).

Andrew Wommack

Greg Boyd

Lykke til med første uke!


NB! For å se videoen eller lytte til audio, trykk på linken: Les mer..


(Fra serien: Sannheter om Gud)

Hva slags bilde har du av Gud? En mann med grått hår og langt skjegg, som sitter med en lupe langt oppe i himmelen, ser ned på deg og prøver å finne ut om du gjør noe galt. En som sier: "Pass deg, for jeg ser deg nok, og jeg liker deg ikke hvis du gjør en feil!"

Sliter du med mye fordømmelse og mismot, kanskje det har noe med at du ikke har sett sannheten om hvem Gud egentlig er?

Husk at Jesus kom ikke for å dømme verden, men for å frelse den!
Jeg husker en barnesang jeg sang da jeg var liten: ”for vår Fader over der (i himmelen)
han ser ned på sine her, så pass deg lille øye hva du ser, og hånd hva du gjør!" Også videre. 
Jeg mener personlig at dette er en forferdelig barnesang, og jeg håper ingen synger den
lenger.
Før tenkte jeg at Gud var mer som en kosmisk politi, som passet på oss, slik at vi gjorde alt rett. Jeg underviste det selvfølgelig ikke akkurat slik, men det var kanskje litt av den følelsen jeg hadde noen ganger, som ble reflektert av og til i min undervisning, og som jeg tror mange kristne også har i dag.
Vi kan kanskje indirekte tenke at Gud står bak en sving med et syndometer som måler hvor høyt vi synder, og når vi overskrider den tiltatte syndekvoten, vil han inndra sin beskyttelse og nærvær, eller det kan til og med føre til at du mister frelsen, hvis overtredelsen er for høy eller at du har gjort det for mange ganger.

Lytt eller se undervisningenDag 1 Gud har behag i deg!


(Fra serien: Sannheter om Gud)

Hvis du har et barn, og det begynner å gå, så er du ikke opptatt av alle fallene det har hatt.
Du er ikke fokusert på og du teller ikke hvor mange ganger barnet faller før det begynner å gå, eller skjenner på det hver gang det falt. Nei, ditt fokus er på at barnet begynte å gå!
Dette er Guds fokus også: Han heier på deg og sier: Kom igjen, ta det neste steget også! Du begynner å se sannheten om meg, og jeg er her for alltid å hjelpe deg videre.
Gud er begeistret for alle nye sannheter du får en åpenbaring om, og han vil hjelpe deg i din vandring til å oppdage mer og mer om hvem han er og sannheter som vil lede deg til mer og mer til å stole på ham!
Gud er ikke sint for hvert fall du har heller, men han er alltid der for å elske deg, hjelpe deg og løfte deg ut av syndens klør.

Lytt eller se undervisningenDag 2 Gud er ikke sint på deg!


(Fra serien: Sannheter om Gud)

Du er ikke under loven!
Da Gud gav loven viser den oss egentlig hvor umulig det er å komme til ham på egenhånd og ved egen gjerninger, så du kan også si at loven var en forberedelse på at Jesus skulle komme, for den viste hvor maktesløse menneskene var i forhold til syndens makt.
Loven viser oss egentlig at vi trenger en frelser, vi trenger Jesus for å bli fri fra syndens makt, vi klarer ikke det på egenhånd.
Loven kan ikke, og har aldri vært ment for å sette oss fri fra syndens makt. 


Alle trenger å se at det er ikke vår egen godhet som vil lede oss til Gud og sette oss fri fra synd, men det handler om å sette sin lit til en person som bar all verdens synd. Han er kalt veien, sannheten og livet, og hans navn er: Jesus!
Det handler om å sette vår lit til ham og hva han har gjort for oss, ikke hva vi må gjøre for ham!

Lytt eller se undervisningenDag 3 Gud fordømmer deg ikke

(Fra serien: Sannheter om Gud)

Finnes en rettferdig Gud?
I dag er det mange som spør seg om det finnes en rettferdig Gud i denne urettferdige verden.  
Opplever du at livet er urettferdig? Lurer du på hvorfor det er så mye urettferdighet i
verden? Kan det finnes en rettferdig Gud. Hvis du tenker en del på disse spørsmålene kan det jeg skal si i ukens undervisning gi deg et svar!
Jeg jobber selv blant et folkeslag fra Myanmar/Burma som opplever og har opplevd mye urettferdighet (bilde er en shan fra Myanmar).

Lytt eller se undervisningenDag 4 Gud er rettferdig

Share
(Fra serien: Sannheten om Gud)

Som kristne er vi veldig bevisst at Jesus døde for vår synd og brøt dens makt (forbannelse).
Allikevel er ikke alle klar over at hvis noen har gjort noe galt mot deg, og du ikke vil gi slipp på din bitterhet, har effekten av de andres synd mot deg, fremdeles makt over deg. Det vil si at synd fremdeles har makt over deg.

Dette er også en av fiendes lumske løgner mot deg. Han sier det er ok å holde på bitterhet mot noen som har såret deg, men det som egentlig skjer, er at den synden den andre personen gjorde mot deg, fremdeles har makt over deg, og du lever faktisk under denne syndes forbannelse.

Det er derfor Bibelen også forteller oss hvor viktig tilgivelse er! For det vil frigjøre deg fra andres forbannelser over ditt liv. Det er noen som sa at å ikke være villig til å tilgi noen er som å drikke gift og vente på at den andre personen skal dø.

Det er også en sannhet du trenger å vite: Gud tilgav deg alle dine synder først, han gjorde det for 2 000 år siden på et kors!

Lytt eller se undervisningenDag 5 Gud har tilgitt deg